IDH Schuldhulp
Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg

Over ons

Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp

Na een aanloopperiode van een aantal maanden zijn wij  in 2014 officieel van start gegaan als samenwerkend platform van een achttal kerken uit Scherpenzeel en Woudenberg onder de naam Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH).

Eind 2015, nadat ook enige kerken uit Renswoude zich hebben aangesloten bij onze IDH Schuldhulp, hebben we het samenwerkingsverband omgezet in een vereniging met de nieuwe naam: Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp. 

Geïnspireerd door het evangelie, handelend vanuit naastenliefde en met respect voor de ander, helpen wij wie geen helper heeft. Dit doen wij in samenwerking met de gemeentelijke sociale teams van de Gemeente Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg en de diaconieën van de deelnemende kerken. De deelnemende kerken zijn:

 1.  Hervormde Gemeente Scherpenzeel
   www.hervormdscherpenzeel.nl                                                                              
 2.  Christelijk Gereformeerde Kerk “De Open hof” Scherpenzeel/Woudenberg 
   www.cgk-scherpenzeel.nl                             
 3.  Protestantse Gemeente  “De Achthoek” Scherpenzeel 
   www.de8hoek.nl     
 4.  Hersteld Hervormde Gemeente Scherpenzeel      
   www.hhk-scherpenzeel.nl                                                              
 5.  Hervormde Gemeente Woudenberg
   www.hervormdwoudenberg.nl                                                                                   
 6.  Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg
   www.hhgwoudenberg.nl
 7.  Protestantse Gemeente “De Voorhof” Woudenberg
   www.pkndevoorhof.nl                                                          
 8.  R. K. Parochie Sint Maarten Locatie H. Catharina   Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude
   www.parochie-sintmaarten.nl         
 9.  Hervormde Gemeente Renswoude
   http://www.hervormdrenswoude.nl
 10.  Protestantse Gemeente 'De Voorhof' te Renswoude
   http://www.pkngereformeerdekerkrenswoudeederveen.nl    
 11.  Christelijke Gereformeerde Kerk Renswoude
   http://www.cgkrenswoude.nl
 12.  Gereformeerde Gemeente Scherpenzeel
   http://gergemscherpenzeel.nl
 

Bestuur

Er is een bestuur gevormd waarbij uit iedere kerk 1 persoon vertegenwoordigd is. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter:                  Jacob van Vliet (Prot. Gem. De Achthoek Scherpenzeel)
Penningmeester:       Bert van de Vliert (Hervormde Gemeente Scherpenzeel)
2e Penningmeester:  Henk Messemaker (Chr. Ger. Kerk Renswoude)
Vice voorzitter:          Cris van der Ent (Herv. Gem. Woudenberg)
Secretaris:                 Jaap van Dijk (Hervormde Gemeente Renswoude)
2e secretaris:             Arjen de Kruijf (Hersteld Hervormde Gemeente Scherpenzeel)
Communicatie:  Hans Dreschler (Protestantse Gemeente 'De Voorhof' te Renswoude), Wim Jurgens (R.K. Parochie Sint Maarten, locatie: H. Catharina Woudenberg / Scherpenzeel / Renswoude)
Webmaster:               Henk Duinkerke (Ger. Gemeente Scherpenzeel)
Fondswerver:             Aalbert Aalberts (Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg)
Bestuurslid:                Wilco kelder (CGK De Openhof Scherpenzeel/Woudenberg)
Bestuurslid:                Herman Engel (PKN De Voorhof Woudenberg)

Coördinatoren

Voor de aansturing en ondersteuning van de maatjes zijn er twee coördinatoren aangesteld. De coördinatoren zijn:
Henrie Pastoor
Jan van Garderen