IDH Schuldhulp
Renswoude - Scherpenzeel - Woudenberg

Over ons

Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp
Na een aanloopperiode van een aantal maanden zijn wij  in 2014 officieel van start gegaan als samenwerkend platform van een achttal kerken uit Scherpenzeel en Woudenberg onder de naam Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH).
Eind 2105, nadat ook enige kerken uit Renswoude zich hebben aangesloten bij onze IDH Schuldhulp, hebben we het samenwerkingsverband omgezet in een vereniging met de nieuwe naam: Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening Schuldhulp.
 
Geïnspireerd door het evangelie, handelend vanuit naastenliefde en met respect voor de ander, helpen wij wie geen helper heeft. Dit doen wij in samenwerking met de gemeentelijke sociale teams van de Gemeente Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg en de diaconieën van de deelnemende kerken. De deelnemende kerken zijn:

1. Hervormde Gemeente Scherpenzeel                                                                                     
    www.hervormdscherpenzeel.nl
2. Christelijk Gereformeerde Kerk “De Openhof” Scherpenzeel/Woudenberg                           
    www.cgk-scherpenzeel.nl
3. Protestantse Gemeente  “De Achthoek” Scherpenzeel                                                         
    www.de8hoek.nl
4. Hersteld Hervormde Gemeente Scherpenzeel                                                                       
    www.hhk-scherpenzeel.nl
5  Hervormde Gemeente Woudenberg                                                                                        
    www.hervormdwoudenberg.nl
6.  Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg                                                                         
     www.hhgwoudenberg.nl
7.  Protestantse Gemeente “De Voorhof” Woudenberg                                                               
     www.pkndevoorhof.nl
8.  R. K. Parochie Sint Maarten Locatie H. Catharina Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude  
     www.parochie-sintmaarten.nl
9.  Hervormde Gemeent Renswoude
     http://www.hervormdrenswoude.nl
10. PKN Gereformeerde Kerk Renswoude/Ederveen
     http://www.pkngereformeerdekerkrenswoudeederveen.nl
11.Christelijke Gereformeerde Kerk Renswoude
     http://www.cgkrenswoude.nl


Bestuur
Er is een bestuur gevormd waarbij uit iedere kerk 1 persoon vertegenwoordigd is. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter           :Jacob van Vliet (Prot. Gem. De Achthoek Scherpenzeel)
Penningmeester :Bert van de Vliert (Hervormde Gemeente Scherpenzeel)

Vice voorzitter    :Jan Holl (PKN De Voorhof Woudenberg)
Secretaris           :Jaap van Dijk (Hervormde Gemeente Renswoude)
2e secretaris      :Arjen de Kruijf (Hersteld Hervormde Gemeente Scherpenzeel)
Communicatie    :Wim Jurgens( R. K. Parochie Sint Maarten, locatie: H. Catharina Woudenberg/Scherpenzeel/Renswoude)
Webmaster         :Cris van der Ent (Herv. Gem. Woudenberg.)
Fondswerver      :Jan-Willem Kuipers (Hersteld Hervormde Gemeente Woudenberg)
Bestuurslid         :Henk Messemaker (Chr. Ger. Kerk Renswoude)
Bestuurslid         :W
ilco kelder (CGK De Openhof Scherpenzeel/Woudenberg)
Bestuurslid         :Hans Dreschler (PKN Gereformeerde kerk Renswoude/Ederveen)


Coördinatoren
Voor de aansturing en ondersteuning van de maatjes zijn er drie coördinatoren aangesteld. De coördinatoren zijn:
Henrie Pastoor 
Arie van de Wetering
Jan Strootman